**

at være et stille regn
ikke forstyrre
ikke trænge sig på
en uforglemmelig
transparens
splintret glas
perforerer huden