Barbara Pogačnik

/Slovenia, 1973
Barbara Pogačnik

Poems


Hologram / Hologram


Flaming Cranes / Ognjeni žerjavi


Roadside inn at Alice's / Popotno prenočišče pri Alici