Jana Bodnárová

/Slovakia
Jana Bodnárová

She works as a freelance writer and art historian in Košice and is considered "one of the most original Slovak writers of the middle generation" with her work having "an important place in the Slovak post-modern scene". She made her debut with a book of short stories An Affair of the Mind (1990) that won her the Ivan Krasko Prize for the debut of the year. To date, she has published 19 books for both adults and children, including four books of poetry: Terra Nova (1991), Whis-per-ings (1995), Gemini (2001, under the penname Johanna Blum) and From the Peripheries (2013).

Poems


“we are with you all day“ / "sme s vami celý deň“


aeon / aion


through the tram window on štúrova street / cez okno električky na Štúrovej


kharkivian / charkovská


china rose / čínska ruža


/ čo je poézia? /I./


/ čo je poézia? /II./


hosť- /g/host / hosť- [g]host


if i had someone to identify with / keby som sa mala s niekým stotožniť


/ majáles v roku 1953


childhood town / mestečko detstva


/ na uliciach stretávam čoraz viac bizarných ľudí


/ na zástavke trolejbusu č. 8


unerotic dream / neerotický sen


inexplicable / nevysvetliteľné


a spring day at the Košice faculty / niektorý jarný deň na fakulte v Košiciach


night snapshot from Kharkiv / nočná momentka z Charkova


ombre mai fu / ombra mai fu


refugee steamers / parníky utečencov


DREAMS / S/Z/EN


a second in time / sekundová


memories of a scent / spomienky na vône


a stolen nocturnal moment off Marinskaya street in Kharkiv / ukradnutý moment noci za Marinskou ulicou v Charkove


vision in an autumn park in Kh. / vízia v jesennom parku v Charkove


/ žena – pivónia


winter of 1951 / zima v roku 1951